Huis van Erasmus

Erasmus Grote Kerkplein Rotterdam

Vrede in de Wereld, Veiligheid in de Stad

Stichting Huis van Erasmus bestaat een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme. lees meer >

Voordracht Leo Molenaar in het verzetsmuseum te Gouda op 25-2 -2016 om 20.00 uur

In het kader van het Erasmusjaar nodig ik u hierbij uit voor een lezing in het Verzetsmuseum Zuid-Holland. Dr. Ir. Leo Molenaar, oud-docent scheikunde aan het Rotterdamse Erasmiaans Gymnasium en historicus, zal spreken over de zeggingskracht van Erasmus’ werk vandaag de dag en over diens ‘eerroof’ op internet. Deze lezing vindt plaats op donderdag 25 februari 2016 om 20.00 uur.

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Erasmus de felste en de meest fundamentele tekst schreef tegen oorlog en geweld: de Dulce Bellum Inexpertis, ofwel ‘De oorlog is zoet voor hen die hem niet hebben ervaren’. Erasmus begint met de constatering dat er niets goddelozer, rampzaliger, verderfelijker, hardnekkiger, schadelijker en de mens onwaardiger bestaat dan oorlog. De Rotterdamse stichting Huis van Erasmus, waarvan Molenaar sinds 2005 bestuurslid is, overweegt een geactualiseerde heruitgave.

Leo Molenaar werd na het lezen van de Dulce Bellum Inexpertis een bewonderaar van het werk van Erasmus. De stichting Huis van Erasmus gaf in 2010, samen met het Erasmiaans Gymnasium en de stichting Erasmushuis twee deeltjes Erasmus voor de Klas uit, die kinderen van 12 en van 15 jaar vertrouwd moeten maken met het werk en het leven van hun Rotterdamse stadspatroon. Des te schokkender was het voor hem dat leerlingen van de tweede klas van het gymnasium na het raadplegen van Wikipedia Erasmus uitmaakten voor een antisemiet wiens werk had voorbereid op de Holocaust. Dat was voor Molenaar reden om zich verder te verdiepen in de achtergronden van deze ‘eerroof’. De aantijgingen jegens Erasmus houden geen steek, zo bleek na zijn onderzoek. Op donderdag 25 februari zal hij hierover uitweiden.

De inloop is vanaf 19.30 uur en de start is om 20.00 uur. Entree is eur 2,50 en reserveren is verplicht. Dit kan via e-mail:info@verzetsmuseum-zh.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 0182-520385.

Wij hopen u te mogen ontmoeten in Verzetsmuseum Zuid-Holland.

In gesprek met Erasmus

De bundel In gesprek met Erasmus -samengesteld door Rein Heijne- bevat een twintigtal brieven die door bekende en onbekende Nederlanders en Vlamingen zijn gericht aan Desiderius Erasmus. In de bundel zijn die brieven ingedeeld in de categorieën ‘Humanisme’, ‘Geweldloosheid’ en ‘Opvoeding’. Thema’s die, geïnspireerd door Erasmus, in deze tijd nog steeds navolging verdienen. lees meer >

Publicaties

Leo Molenaar Erasmus pacifist

Leo Molenaar, gewaardeerd bestuurslid van Huis van Erasmus en bij uitstek Erasmuskenner heeft in de loop der jaren een aantal essays geplubliceerd waar we de lezer graag van op de hoogte stellen:

Allereerst een artikel uit 2010 over Erasmus als pacifist: kosmopoliet of kleinburger. Gepubliceerd in twee delen: jaargang 41, nummer 7, 2-10, september 2010 en Erasmus als  pacifist: deel 2, jaargang 41, nummer 8, 18-24, oktober 2010.

Lees Erasmus pacifist

 

Leo Molenaar - Reboot column 6 Leo Molenaar

Eveneens in 2010 heeft Leo Molenaar een essay voorgedragen bij het standbeeld van Erasmus voor de Laurenskerk. Met als titel: Wat is het beeld van Erasmus?, Rebootcolumn 6, jaargang 41, november 2010

Lees Reboot column6 Leo Molenaar 25mrt09

Carl Peeters - De andere Erasmus: een militante humanist

Carl Peeters schreef een interessant artikel over een zijde van Erasmus die minder bekend is. Hier treft u een samenvatting aan: De andere Erasmus

Hans Redeker - ‘Het humanistische hart van Erasmus’

Minstens even lezenswaardig is dit boekje van Hans Redeker. Ook hiervan treft u een samenvatting aan: Het humanistische hart van Erasmus

Rein Heijne - Om de menselijke waardigheid

Bestuurslid van het eerste uur Rein Heijne schreef in het kader van het project “Rondom Erasmus” tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001! een artikel onder deze titel:

Om de menselijke waardigheid

Section

Empty section. Edit page to add content here.