Huis van Erasmus

Erasmus Grote Kerkplein Rotterdam

Vrede in de Wereld, Veiligheid in de Stad

Stichting Huis van Erasmus bestaat een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme. lees meer >

Verslag van de voordracht van Leo Molenaar in het verzetsmuseum te Gouda op 25-2 -2016

Het is vandaag 75 jaar geleden dat de Februaristaking van 1941 uitbrak, in solidariteit met de Joodse mensen die door de Duitse bezetter werden uitgeroeid. Een weergaloze daad in Europa. Ik vind het een erg geschikte dag om over vrede en Erasmus te praten in het Goudse Verzetsmuseum. Ik dank het bestuur voor de uitnodiging.

De zeggingskracht van de Dulce Bellum Inexpertis (1515-1517); actualiteit en citaten:

Als vredesactivist van de jaren tachtig, de tijd van 550.000 demonstranten in 1983 in Den Haag tegen de plaatsing van de atomaire kruisraketten, – ik was namens de CPN lid van het landelijke Komitee Kruisraketten Nee (KKN) – , was Erasmus bij mij geliefd om zijn bijna absolute pacifistische standpunt. Ik las indertijd de Dulce Bellum Inexpertis, vertaald: Zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen (1515-1517): een geschrift van 500 jaar geleden. Ik wijdde de eerste illustraties in mijn dissertatie (1994) aan Erasmus en deze publicatie. Erasmus, die dit jaar 550 wordt, bleek een leidsman van de vredesactie, en ik las daarna veel van hem. Voor destijds en vandaag de dag vind ik de actualiteit van Erasmus’ vredesbeschouwingen treffend.

Ik wil aansluiten op filosofe Marli Huijer, de Denker des Vaderlands, die als Nieuwjaarsgroet in Trouw heeft geschreven dat Erasmus ons de weg wijst uit een wereld vol geweld. Erasmus bevordert actief de vredesgedachte en heeft snoeiharde kritiek op zijn christelijke tijdgenoten die de vrede met de mond beleden maar als puntje bij paaltje kwam voor oorlog kozen. Huijer schrijft dat Erasmus bedenkt wat vrede precies inhoudt, wat vrede aan goeds oplevert en hoe we vrede tot stand moeten brengen en vasthouden. Dat kan via wetten, onderhandelingen en samenwerking. Het kan door wijze bestuurders te kiezen die niet hun eigenbelang najagen, en die kunnen lachen om een belediging: het wereldwijd tegengaan van oorlog zou in de geest van Erasmus de eerste opdracht van het huidige Europa moeten zijn. Dat zou volgens haar aansluiten bij de ervaring van na 1945 in Europa: “je moet alles op alles zetten om die boodschap van vrede handen en voeten te geven”.  Lees hier de gehele voordracht

In gesprek met Erasmus

De bundel In gesprek met Erasmus -samengesteld door Rein Heijne- bevat een twintigtal brieven die door bekende en onbekende Nederlanders en Vlamingen zijn gericht aan Desiderius Erasmus. In de bundel zijn die brieven ingedeeld in de categorieën ‘Humanisme’, ‘Geweldloosheid’ en ‘Opvoeding’. Thema’s die, geïnspireerd door Erasmus, in deze tijd nog steeds navolging verdienen. lees meer >

Publicaties

Leo Molenaar Erasmus pacifist

Leo Molenaar, gewaardeerd bestuurslid van Huis van Erasmus en bij uitstek Erasmuskenner heeft in de loop der jaren een aantal essays geplubliceerd waar we de lezer graag van op de hoogte stellen:

Allereerst een artikel uit 2010 over Erasmus als pacifist: kosmopoliet of kleinburger. Gepubliceerd in twee delen: jaargang 41, nummer 7, 2-10, september 2010 en Erasmus als  pacifist: deel 2, jaargang 41, nummer 8, 18-24, oktober 2010.

Lees Erasmus pacifist

 

Leo Molenaar - Reboot column 6 Leo Molenaar

Eveneens in 2010 heeft Leo Molenaar een essay voorgedragen bij het standbeeld van Erasmus voor de Laurenskerk. Met als titel: Wat is het beeld van Erasmus?, Rebootcolumn 6, jaargang 41, november 2010

Lees Reboot column6 Leo Molenaar 25mrt09

Carl Peeters - De andere Erasmus: een militante humanist

Carl Peeters schreef een interessant artikel over een zijde van Erasmus die minder bekend is. Hier treft u een samenvatting aan: De andere Erasmus

Hans Redeker - ‘Het humanistische hart van Erasmus’

Minstens even lezenswaardig is dit boekje van Hans Redeker. Ook hiervan treft u een samenvatting aan: Het humanistische hart van Erasmus

Rein Heijne - Om de menselijke waardigheid

Bestuurslid van het eerste uur Rein Heijne schreef in het kader van het project “Rondom Erasmus” tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001! een artikel onder deze titel:

Om de menselijke waardigheid

Section

Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.