Huis van Erasmus2019-09-21T19:01:16+00:00

Lof der Tolerantie – een debat over tolerantie in de stad van Erasmus

Stichting Huis van Erasmus (HvE) organiseert op 28 oktober in de Erasmusweek in samenwerking met Bibliotheek Rotterdam, een stadsdebat over tolerantie.

28 oktober 20.00 – 22.00 uur
Bibliotheektheater
Hoogstraat 110, Rotterdam

Lees meer …

Nieuws

Lof der Tolerantie

Lof der Tolerantie: een debat over tolerantie in de stad van Erasmus Stichting Huis van Erasmus (HvE) organiseert op 28 […]

De sleutel van Erasmus: democratisch burgerschap

De “Grote opdracht” van Huis van Erasmus All life is problem solving Karl Popper In 2018 werd in het kader [...]

In memoriam Frans van Wijk

Onlangs ontving ik het droeve bericht over het overlijden van Frans van Wijk. Het bericht van zijn dochter Nienke, dat […]

Wie zijn we?

Stichting Huis van Erasmus bestaat uit een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme.

Erasmus was een sterk pleiter voor een geweldloos burgerschap: voor de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens. Kosmopolitisme, tolerantie, vrede en geweldloosheid waren voor hem dan ook belangrijke idealen. Lees meer…