Huis van Erasmus2019-08-12T08:46:17+00:00

Wie zijn we?

Stichting Huis van Erasmus bestaat uit een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme.

Erasmus was een sterk pleiter voor een geweldloos burgerschap: voor de vorming van wereldburgers die uitgaan van de vrije dialoog, het kritische denken, tolerantie, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens. Kosmopolitisme, tolerantie, vrede en geweldloosheid waren voor hem dan ook belangrijke idealen. Lees meer…

Wat doen we?

Geboortedag Erasmus

Op 28 oktober, de geboortedag van Erasmus (28 oktober 1466), organiseren wij elk jaar een lezing. In 2019 zal de […]

Nieuws

Lof der Tolerantie: een erasmiaanse samenspraak in Rotterdam

Lof der Tolerantie 28 oktober 2019 Een erasmiaanse samenspraak in Rotterdam Aanstaande 28 oktober 2019 is het weer de verjaardag […]

Erasmus zoekt een school

Stichting Huis van Erasmus heeft in 1997 twee Burgerschaps-werkboeken uitgegeven. Wij willen die actualiseren en beter inzetbaar maken (modulair). HvE [...]

Oproep voor nieuwe versie Erasmus voor de klas

Wij zoeken mensen om samen met ons aan een vernieuwde versie van dit leer/werk boek te werken. Doel is de [...]