Huis van Erasmus

500 jaar Klacht van de vrede van Erasmus; Give peace a chance

Lezing door Peter van den Dungen
Erasmus: de ‘uitvinder’ van een nieuw begrip van ‘vrede’
Zaterdag 28 oktober 2017 van 11.00 tot 12.30 uur
Centrale Bibliotheek Rotterdam

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de befaamde vredespublicatie van Erasmus, Klacht van de Vrede (Querela Pacis), verscheen. Daarin laat Erasmus Vrouwe Vrede te keer gaan tegen zich christelijk noemende volkeren die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden, terwijl ze op het slagveld allemaal het Onze Vaderbidden. Hij had die satirische benadering al (1511) bij Vrouwe Zotheid in de Lof der Zotheid toegepast. Lees hier meer

Verslag van de voordracht van Leo Molenaar in het verzetsmuseum te Gouda op 25-2 -2016

Het is vandaag 75 jaar geleden dat de Februaristaking van 1941 uitbrak, in solidariteit met de Joodse mensen die door de Duitse bezetter werden uitgeroeid. Een weergaloze daad in Europa. Ik vind het een erg geschikte dag om over vrede en Erasmus te praten in het Goudse Verzetsmuseum. Ik dank het bestuur voor de uitnodiging.

De zeggingskracht van de Dulce Bellum Inexpertis (1515-1517); actualiteit en citaten:

Als vredesactivist van de jaren tachtig, de tijd van 550.000 demonstranten in 1983 in Den Haag tegen de plaatsing van de atomaire kruisraketten, – ik was namens de CPN lid van het landelijke Komitee Kruisraketten Nee (KKN) – , was Erasmus bij mij geliefd om zijn bijna absolute pacifistische standpunt. Ik las indertijd de Dulce Bellum Inexpertis, vertaald: Zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen (1515-1517): een geschrift van 500 jaar geleden.  Lees hier de gehele voordracht

In gesprek met Erasmus

De bundel In gesprek met Erasmus -samengesteld door Rein Heijne- bevat een twintigtal brieven die door bekende en onbekende Nederlanders en Vlamingen zijn gericht aan Desiderius Erasmus. In de bundel zijn die brieven ingedeeld in de categorieën ‘Humanisme’, ‘Geweldloosheid’ en ‘Opvoeding’. Thema’s die, geïnspireerd door Erasmus, in deze tijd nog steeds navolging verdienen. lees meer >

Vrede in de Wereld, Veiligheid in de Stad

Stichting Huis van Erasmus bestaat een groep vrijwilligers die zich ten doel stelt een concrete, eigentijdse invulling aan het gedachtegoed van Erasmus te geven. Erasmus was een echte wereldburger: hij was bereid om zich in andermans standpunten te verplaatsen en te verdiepen en om van anderen te leren. Dogmatisme en fundamentalisme waren hem vreemd en hij had dan ook een grote afkeer van fanatisme. lees meer >

Publicaties

De Boemerang van Oorlog en Geweld

In het boek met de ondertitel Een hedendaagse samenspraak rond Erasmus’ visie op oorlog en vrede worden teksten van Erasmus vergeleken met de hedendaagse politieke en maatschappelijke situatie. Uit de tekst Zoet is de oorlog voor hen die hem niet kennen van Erasmus die in het boek is opgenomen, zijn tien thema’s geselecteerd die worden voorzien van commentaren aan de hand van hedendaagse bronnen.  Lees verder

Leo Molenaar Erasmus pacifist

Leo Molenaar, gewaardeerd bestuurslid van Huis van Erasmus en bij uitstek Erasmuskenner heeft in de loop der jaren een aantal essays geplubliceerd waar we de lezer graag van op de hoogte stellen:

Allereerst een artikel uit 2010 over Erasmus als pacifist: kosmopoliet of kleinburger. Gepubliceerd in twee delen: jaargang 41, nummer 7, 2-10, september 2010 en Erasmus als  pacifist: deel 2, jaargang 41, nummer 8, 18-24, oktober 2010.

Lees Erasmus pacifist

 

Leo Molenaar - Reboot column 6 Leo Molenaar

Eveneens in 2010 heeft Leo Molenaar een essay voorgedragen bij het standbeeld van Erasmus voor de Laurenskerk. Met als titel: Wat is het beeld van Erasmus?, Rebootcolumn 6, jaargang 41, november 2010

Lees Reboot column6 Leo Molenaar 25mrt09

Carl Peeters - De andere Erasmus: een militante humanist

Carl Peeters schreef een interessant artikel over een zijde van Erasmus die minder bekend is. Hier treft u een samenvatting aan: De andere Erasmus

Hans Redeker - ‘Het humanistische hart van Erasmus’

Minstens even lezenswaardig is dit boekje van Hans Redeker. Ook hiervan treft u een samenvatting aan: Het humanistische hart van Erasmus

Rein Heijne - Om de menselijke waardigheid

Bestuurslid van het eerste uur Rein Heijne schreef in het kader van het project “Rondom Erasmus” tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001! een artikel onder deze titel:

Om de menselijke waardigheid