500 jaar Klacht van de vrede van Erasmus; Give peace a chance

Lezing door Peter van den Dungen
Erasmus: de ‘uitvinder’ van een nieuw begrip van ‘vrede’
Zaterdag 28 oktober 2017 van 11.00 tot 12.30 uur
Centrale Bibliotheek Rotterdam

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de befaamde vredespublicatie van Erasmus, Klacht van de Vrede (Querela Pacis), verscheen. Daarin laat Erasmus Vrouwe Vrede te keer gaan tegen zich christelijk noemende volkeren die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden, terwijl ze op het slagveld allemaal het Onze Vader bidden. Hij had die satirische benadering al (1511) bij Vrouwe Zotheid in de Lof der Zotheid toegepast.

In zijn lezing poneert Peter van den Dungen dat Erasmus de eerste was die de mensen in Europa een nieuw begrip van ‘vrede’ leerde. Tijdens de lezing zal ‘een’ Erasmus een soldaat uitbeelden die het Onze Vader bidt. Van den Dungen was 25 jaar algemeen coördinator van het Internationale Netwerk van Vredesmusea, dat van Guernica en Den Haag tot aan Hiroshima functioneert.

Wat kan Rotterdam aan deze Klacht van Erasmus doen? Daarmee eindigt Van den Dungen, en hij nodigt een ieder uit daarover met ons in discussie te gaan en initiatieven te nemen.

In de Erasmusweek van 2016 verzorgde Huis van Erasmus de uitgave van Erasmus’ Dulce Bellum Inexpertis ofwel Zoet is de oorlog voor wie hem niet kennen… Die is te koop voor 10 euro. Ook REALmag4, De Schedel van Erasmus, met de onthulling dat Erasmus niet aan syfilis heeft geleden maar dat hij in 1518 de pest heeft overleefd, is opnieuw te koop.

Gezien de te verwachten belangstelling wordt aanbevolen dat u zich tevoren aanmeldt. Indien u van de gratis lunch van de Bibliotheek gebruik wilt maken, kunt u dat bij uw reservering aangeven. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar reserveren@bibliotheek.rotterdam.nl.

Uiteraard bent u ook zonder aanmelding van harte welkom. Na afloop is er de gelegenheid om op deze dag aan de Human Library en ook om aan de permanente Erasmus Experience in de bibliotheek deel te nemen. De toegang is gratis.

De lezing vindt plaats in het Bibliotheektheater naast de Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110, Rotterdam, op de geboortedag van Erasmus (1466), dat is 28 oktober. Inloop vanaf half elf met koffie. De lezing begint om 11.00 uur en duurt drie kwartier, onderbroken door de voordracht; en daarna volgt drie kwartier discussie. Om 14.00 uur volgt op deze plek een vredesbijeenkomst van gebouw De Heuvel over geweldloze communicatie met Jan van Koert. Zie ook https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/agenda/evenement/6092-lezing-klacht-van-de-vrede-500-jaar-give-peace-a-chance

Noot voor de pers/media:

Meer informatie bij Leo Molenaar,
tel: 0614988424,
web: www.huisvanerasmus.nl.
E-mail: leomolenaar@planet.nl

Reacties zijn gesloten.