Activiteiten

Zondag 28 oktober was Erasmus jarig.

Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam gaf een feestje. Bijzonder deze middag was de onthulling van de Pierre Bayle bank door wethouder Alexandra van Huffelen.

Na de onthulling vond er voor zo’n 300 mensen een gevarieerd programma plaats in de Laurenskerk. Spreker was o.m. Manuel Kneepkens. Zijn voordracht en een drietal gedichten kunt u hier lezen:

Verjaardag Erasmu

ErasmusBrug17 Querela pacis19 Symposion

 

 

 

 

 

De Vreedzame School

Studiebijeenkomst “In de geest van Erasmus – De Vreedzame School”

Woensdag 19 september vond de boeiende studiebijeenkomst “In de geest van Erasmus – De Vreedzame School” plaats. Hendrik Verweel, voorzitter van Huis van Erasmus, heette de aanwezigen welkom. Hij wees op de overeenkomsten van het gedachtegoed van Erasmus met missie en doelstellingen van De Vreedzame School. De keuze om deze bijeenkomst samen te organiseren lag dan ook zeer voor de hand.

Jacques Dane (Nationaal Onderwijsmuseum) gaf als gespreksleider een toelichting op de verschillende progamma-onderdelen. Hij benadrukte het belang van de vorming van een democratische burgerschap en verwees daarbij naar het recente advies van de Onderwijsraad aan de minister van onderwijs.

Louise Langelaan, docente Humanistisch Vormingsonderwijs en auteur van het leerwerkschrift Erasmus voor de Klas, belichtte de waarden die Erasmus van belang vond voor een humanistische en vreedzame samenleving. Ook vond hij onderwijs belangrijk voor de vorming van goed burgerschap. Met het werkschrift Erasmus voor de Klas kan daaraan een bijdrage geleverd worden die mooi aansluit bij het ideaal van De Vreedzame School.

Haar bijdrage treft u hier aan: In de geest van Erasmus, Louise Langelaan

Annet Doeschot van CED/Eduniek ging daarna in op de uitgangspunten en doelstellingen van De Vreedzame School: het bevorderen van sociale competentie en actief burgerschap in het basisonderwijs. Aan de hand van haar presentatie verduidelijkte zij de aanpak en wijze van werken waarmee scholen aan de slag kunnen gaan.  Inmiddels zijn er zo’n  500 vreedzame scholen en wordt het concept verder uitgebreid naar de wijken.

De bijdrage van Annet Doeschot vindt u hier: De Vreedzame School, Presentatie Annet Doeschot

Tenslotte liet Yorick Saeys van Onderwijs maak je samen de aanwezigen in een workshop ervaren hoe het werken met de leerlingen in de praktijk toegaat.

Zijn bijdrage leest u hier: De Vreedzame School, workshop Yorick Saeys

Aan de hand van de vele vragen ontspon zich tenslotte een boeiende discussie, waarmee deze bijeenkomst werd afgesloten.

Rein Heijne, Stichting Huis van Erasmus

Reacties zijn gesloten.