Vriend van Huis van Erasmus

Staat u achter onze doelstellingen en wilt u op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten? Dat kan door u via de website aan te melden voor de (onregelmatig verschijnende) Nieuwsbrief. Wilt u als ‘Vriend van Huis van Erasmus’ de stichting ook financieel ondersteunen, stort dan uw bijdrage (minimaal € 25) op girorekening 4477595, o.v.v. uw adresgegevens en ‘Vriend van Huis van Erasmus’.

Als dank voor uw steun ontvangt u dan de unieke DVD: MOROS. De DVD toont een optreden van het Nederlands Studenten Kamerkoor dat liederen zingt die zijn gebaseerd op teksten van Erasmus (o.a. ‘Lof der Zotheid’). De opname is gemaakt op 16 september 2006 tijdens de viering van het 700-jarig bestaan van de Oude Kerk in Amsterdam. Componist is Maurice Horsthuis, de bekende Nederlandse componist van theatermuziek en muziek op het breukvlak van compositie en improvisatie.

Reacties zijn gesloten.