Lessen voor Burgerschap: Erasmus voor de Klas

/, Publicaties/Lessen voor Burgerschap: Erasmus voor de Klas

Huis van Erasmus wil de ideeën en idealen van Erasmus voor een vreedzame en verdraagzame samenleving uitdragen en richt zich hierbij ook nadrukkelijk op het onderwijs.

We deden dit al met de leer/werkboeken ‘Erasmus voor de klas’.

Voor het vak BURGERSCHAP ontwikkelen wij nu nieuw lesmateriaal.

Dit materiaal bestaat uit thematische modules – in Powerpoint- die los van elkaar te gebruiken zijn. Elke module kan in twee of drie lessen behandeld worden. Het materiaal nodigt uit tot kritisch denken, tot zelfreflectie, en tot het aangaan van een open dialoog met elkaar.

Thematische modules (download Powerpoint modules)

 1. Erasmus leven, werk en tijd. Veranderende waarden in de tijd. Onderscheid meningen en feiten. Basisvaardigheden dialoog.
 2. Lof der zotheid. Vrijheid van meningsuiting, censuur, kritiek, etc.
 3. Adagia. Wijze spreuken. Eigen actuele wijsheden.
 4. Verdraagzaamheid. Anders en hetzelfde zijn, overeenkomsten en verschillen.
 5. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Erbij horen. Meeloper of ‘loner’? Zelf nadenken. Verantwoordelijk zijn voor je eigen keuzes.
 6. Goede manieren. Regels, schoolregels. Regels wetten of afspraken. Plagen of pesten?
 7. Straf. Strafrecht. Doel van straffen. Vergeving, nieuwe kansen.
 8. Gelijke kansen. Kunnen kiezen of er het beste van maken. Rechten voor iedereen?
 9. Oorlog en vrede. Smoezen. Geweld. Onrechtvaardige vrede / rechtvaardige oorlog.
 10. LHBTIQ+ – Acceptatie van anders geaarde mensen
 11. Briefgeheim. Privacy toen en nu. Internet. Schandpaal.
 12. Utopia. Ideale samenleving volgens More en Erasmus. Jullie ideale samenleving?
2020-01-31T22:19:29+00:00Nieuws, Publicaties|